PEDAGOGISCH PROJECT BROEDERSCHOLEN.
 
Hieronder vindt u 2 belangrijke documenten die de basis vormen van het onderwijs dat wij geven aan uw kind.
Enerzijds is er het algemeen opvoedingsproject dat toegepast wordt in al onze Broederscholen en anderzijds hebben wij met ons team nagedacht over hoe wij dit concreet kunnen realiseren in onze basisschool.
 
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be