KOSTENPLAATJE
 
We proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Elk trimester krijgen de kinderen een bestelformulier mee waar u als ouder op kan aanduiden wat u voor uw kind wil.
Daarna wordt u een factuur aangeboden.
Op deze factuur vindt u enerzijds de diensten waarvoor u koos (middagtoezicht, soep, studiekaart, ...) en anderzijds het voorschot van de maximumfactuur.
U kan betalen door middel van het overschrijvingsformulier of contant op het secretariaat.
 
OVERZICHT MAXIMUMFACTUUR
 
KLEUTERS                              LAGER
           Alle kleuters : 45 euro          Alle leerlingen : 90 euro
 
Een overzicht van de schoolonkosten vindt U terug in het schoolreglement.
                 
 
 
MEERDAAGSE UITSTAPPEN
 
 Op onze school gaan de kinderen van het zesde leerjaar op sneeuwklas naar Frankrijk.  Deze uitstap valt onder de meerdaagse uitstappen.  De school mag daar 450 euro voor aanrekenen aan de ouders.  Vanaf het vierde leerjaar wordt er ingeschreven om mee te gaan op sneeuwklas.  Vanaf het eerste leerjaar kan je kind beginnen sparen voor de sneeuwklassen.  Op het bestelformulier vind je telkens het bedrag dat je kan aankruisen.  Dit wordt nauwkeurig bijgehouden en aangeduid op de spaarkaart.  Deze spaarkaart kan je nakijken op het secretariaat.
 
Voorschot :         
      
      vijfde leerjaar  :  3 x 80 euro
      zesde leerjaar :   2 x 80 euro
 
Indien je kind niet mee zou gaan op sneeuwklas, wordt dit voorschot natuurlijk terugbetaald.
Op deze manier proberen we het voor alle ouders mogelijk te maken om in termijnen de bijdrage te betalen.  Wij streven er dan ook naar om alle kinderen te laten meegaan op sneeuwklas. 
 
 
 
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be