MEDICATIE OP SCHOOL
 
Wanneer je kind medicijnen moet nemen tijdens de schooluren, heb je één van volgende documenten nodig.
Zonder het juiste document mag geen enkele leerkracht medicijnen geven aan een leerling van onze school.
 .
 
ONDERWIJS AAN HUIS BIJ LANGDURIG ZIEK ZIJN
 
Als uw kind langer ziek is dan 21 dagen heeft het recht om onderwijs aan huis te krijgen. Hiervoor laat u onderstaand document invullen door de behandelende arts en bezorgt u het document aan de school.  
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be