SCHOOLUREN
 
Onze school opent zijn deuren om 08.00 uur. Wie vroeger naar school komt, gaat naar de opvang.
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten tegen een vergoeding.
Wie naar huis gaat eten, verlaat de school om 11.35 en komt terug na 13.00 uur. 
De lessen eindigen om 11.55 uur op woensdag en om 15.35 uur op andere schooldagen.
Wie niet naar huis gaat, blijft in de opvang of in de studie.
 
 
 
 
Klastijd in de voormiddag :
            08.20 uur - 11.35 uur (11.55 op woensdag)
 
Klastijd in de namiddag :
            13.10 uur - 15.35 uur
            15.50 uur-  16.30 uur :studie 1ste en 2de leerjaar
            15.50 uur - 17.00 uur : studie 3de tot 6de leerjaar
 
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be