SCHOOLRAAD
 
Op onze school is een schoolraad actief.  Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de een afvaardiging van de lokale gemeenschap die zetelen in deze raad.  Het is een adviesorgaan waar de leden, samen met de directie en een afvaardiging van het schoolbestuur  het beleid van de school bespreken en hierover een advies uitbrengen. Deze raad komt drie keer per jaar samen.  
Elke ouder kan zich kandidaat stellen in deze raad. Elke 4 jaar zijn er verkiezingen.  De laatste verkiezingen dateren van maart 2019.
 

 

broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be