VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

In samenwerking met het stadsbestuur wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door 'De Sprinkhaan' Het opvanglokaal is bereikbaar via de hoofdingang, Nieuwstraat 91.
De kinderen worden er onthaald in een huiselijke sfeer en er worden aangepaste activiteiten voorzien.

Voorschoolse opvang :
         Elke schooldag van 07.00 uur tot 08.00 uur.  Wie voor acht uur op school komt, gaat rechtstreeks naar de opvang.

Naschoolse opvang :
         Elke schooldag van 16.00 uur tot 18.00 uur voor alle kinderen als er geen studie is.

         Onze school organiseert een begeleide studie op maandag, dinsdag en donderdag van :
                                       15.40 uur tot 16.30 uur : kinderen van het 1ste en het 2de leerjaar (daarna gaan zij naar de opvang)
                                       15.40 uur tot 17.00 uur : kinderen van het 3de tot het 6de ( daarna gaan zij naar de opvang)

         Op woensdag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Voor deze opvang wordt door de stedelijke diensten een vergoeding gevraagd.  De beurten worden genoteerd en u krijgt een onkostennota thuis.
broederscholen logo
adres
Broederschool basisschool Nieuwstraat
Nieuwstraat 91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 10
info@basisn.broeders.be